Danh sách nhà xưởng Hoàng Anh Land đang quản lý khai thác cho thuê.

Hoàng Anh Land nhận tìm kiếm nhà xưởng, kho bãi, đất khu công nghiệp theo yêu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước