Mục đích của việc cấp giấy phép xây dựng

Tạo điéu kiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (dưới đây gọi chung là chủ đầu tư) thực hiện xây dụng các công trình nhanh chóng, thuận tiện;

Đám báo quán lý việc xây dựng theo quy hoạch và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các di tích lịch sứ. vãn hoá và các công trình kiến trúc có giá trị; phát triển kiến trúc mới, hiện đại, dậm đà bán sắc dân tộc và sứ dụng hiệu quá đất đai xây dựng cồng trình;

Làm cãn cứ để giám sát thi công, xử lý các vi phạm vế trật tự xây dựng, lập hồ sơ hoàn công và đăng ký sớ hữu hoặc sử dụng công trình.

Quy định về các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng cóng trình

Tất cả các công trình trước khi khới công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây

–    Công trình thuộc bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính

–    Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

–    Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

–    Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình

–     Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa

–    Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung; nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nồng thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.

Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị gồm:

–    Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu). Trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

–      Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

–     Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sờ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn gồm:

–      Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

–      Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

–     Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình

–     Úy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

–    Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng theo quy định.

–    Úy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng

Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điểu chỉnh. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng bảo đảm phù hợp quy hoạch xây dựng và chịu trách nhiệm về nội dung cho phép điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục “gia hạn, điều chỉnh” trong giấy phép xây dựng đã cấp.

Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

–      Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng;

–      Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

–      Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

Thời hạn xét điểu chỉnh giấy phép xây dựng chậm nhất là, 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khới công thì người xin cấp giấy phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm:

–      Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng;

–      Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Thời gian xét cấp gia hạn giấy phép xây dựng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan gia hạn giấy phép xây dựng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1: Số 06 đường số 9, khu dân cư Sông Đà, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

Địa chỉ 2: (cạnh UBND Q12) Lê Thị Riêng, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM 

Địa chỉ 3: Lô B16 đường 23 – KDC Cát Tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh, H. Đức Hòa, Long An

Xưởng nội thất: đường 830 xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Điện thoại: 0938 116 228

Email:xaydunghaco@gmail.com

Website: xaydunghaco.com

Leave a Reply